1. 1Teljeskörű projektvezetés

  Projekt előkészítés

  • kivitelezési és beszerzési ütemterv készítése,
  • rendszeres részvétel a kiviteli tervezés közbeni konzultációkon, a tervezők által megvalósításra javasolt műszaki alternatívák műszaki-gazdaságossági elemzése, javaslattétel műszaki és gazdaságossági szempontból egyaránt megfelelő alternatívák alkalmazására
  • alvállalkozó ajánlatok bekérése, rendszerezése
  • a beérkezett ajánlatok véleményezése és kiértékelése, a műszaki egyeztetések-áralkuk lefolytatása és Megbízó/Fővállalkozó részére döntés-előkészítő anyagot összeállítása, döntés közösen a Megbízó/Fővállalkozó kijelölt vezetőjével (előre egyeztetett módon)
  • a Megbízó által kiválasztott Vállalkozókkal/Beszállítókkal megkötendő szerződések aláírásra előkészítése és felülvizsgálata.
 2. 2Kivitelezés megvalósítása

  Kivitelezés megvalósítása

  • A munkaterületek átadása a szakkivitelezők/alvállalkozók részére,
  • annak irányítása és ellenőrzése, hogy a jóváhagyott tervek alapján és szerződéseknek megfelelően valósul-e meg a beruházás,
  • az előirt MSZ I. oszt. minőség teljesítése érdekében a minőségbiztosítási tervben foglaltak végrehajtása, dokumentálása
  • a kivitelezési munkákban közreműködő Vállalkozók tevékenységének időbeli és térbeli összehangolása, a koordinációk megszervezése, lefolytatása, az azon elhangzottak dokumentálása,
  • az építési napló(k) vezetése, alvállalkozói építési naplók ellenőrzése, bejegyzések elkészítés és a helyszíni tárolásról való gondoskodás
  • felmerülő pótmunka (Megrendelő felé) igénynél a vállalkozói díjra, a teljesítési határidőre való hatás felmérése, a szükségesnek tartott kapcsolódó intézkedések (szerződésmódosítás, stb.), előkészítése, pótmunka elszámolás elkészítése
  • a kivitelezési munkálatok során az alvállalkozói díjak elszámolásával összefüggésben a szerződésekben rögzített műszaki ütemezés szerint elkészült munkák ellenőrzése, vállalkozói számlák, rész-számlák alaki és tartalmi felülvizsgálata, szükség esetén az esetleges számlaviták lefolytatása, az alvállalkozói pótmunkák felülvizsgálata (a Megrendelő bevonásával vagy igény esetén nélküle), szerződések lezárása
  •  a Megrendelő igényének megfelelő rendszerességű jelentés készítése a beruházás műszaki előrehaladásáról, a megvalósítási ütemtervhez viszonyított készültségről.
 3. 3Átadás-átvétel, használatbavét

  Átadás-átvétel, használatbavétel

  • az átadás-átvételi eljárás alapját képező átadási (műszaki, pénzügyi és minőség-bizonylatolási) dokumentációk elkészítése,
  • a Megbízó képviseletében műszaki átadás-átvételi, illetve használatbavételi eljáráson való részvétel,
  • részvétel a mennyiségi és minőségi hibajegyzék összeállítatásában
  • a kivitelezőkkel való végelszámolás elkészítése, a szerződések lezárásának előkészítése
  • az üzemeltető részére rendelkezésre álljanak az összes időközi változások átvezetésével a ténylegesen megvalósult állapotot feltüntető tervdokumentációk
  • az egyes berendezések szakszerű üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges kezelési, karbantartási utasítások,  minőségi tanúsítványok és garanciajegyek összegyűjtése
  • a beépített berendezések kezelésére az üzemeltető által felállított kezelőszemélyzet  megfelelő oktatása
  • közreműködés a használatbavételi engedély megszerzésében
 4. 4Garanciális felülvizsgálatok

  Garanciális felülvizsgálatok

  • Az éves, többéves garanciális felülvizsgálatokban való részvétel
  • részvétel a garanciális hibajegyzék összeállítatásában
  • a kivitelezők megfelelő helytállását követően javaslattétel a garanciális visszatartások kifizetésére,
  • a kivitelezők nem megfelelő helytállása esetén a garanciális visszatartások terhére más vállalkozók bevonása a hibajavítás elvégzéséhez.

 • Teljeskörű projektvezetés

  Projekt előkészítés

  • kivitelezési és beszerzési ütemterv készítése,
  • rendszeres részvétel a kiviteli tervezés közbeni konzultációkon, a tervezők által megvalósításra javasolt műszaki alternatívák műszaki-gazdaságossági elemzése, javaslattétel műszaki és gazdaságossági szempontból egyaránt megfelelő alternatívák alkalmazására
  • alvállalkozó ajánlatok bekérése, rendszerezése
  • a beérkezett ajánlatok véleményezése és kiértékelése, a műszaki egyeztetések-áralkuk lefolytatása és Megbízó/Fővállalkozó részére döntés-előkészítő anyagot összeállítása, döntés közösen a Megbízó/Fővállalkozó kijelölt vezetőjével (előre egyeztetett módon)
  • a Megbízó által kiválasztott Vállalkozókkal/Beszállítókkal megkötendő szerződések aláírásra előkészítése és felülvizsgálata.
 • Kivitelezés megvalósítása

  Kivitelezés megvalósítása

  • A munkaterületek átadása a szakkivitelezők/alvállalkozók részére,
  • annak irányítása és ellenőrzése, hogy a jóváhagyott tervek alapján és szerződéseknek megfelelően valósul-e meg a beruházás,
  • az előirt MSZ I. oszt. minőség teljesítése érdekében a minőségbiztosítási tervben foglaltak végrehajtása, dokumentálása
  • a kivitelezési munkákban közreműködő Vállalkozók tevékenységének időbeli és térbeli összehangolása, a koordinációk megszervezése, lefolytatása, az azon elhangzottak dokumentálása,
  • az építési napló(k) vezetése, alvállalkozói építési naplók ellenőrzése, bejegyzések elkészítés és a helyszíni tárolásról való gondoskodás
  • felmerülő pótmunka (Megrendelő felé) igénynél a vállalkozói díjra, a teljesítési határidőre való hatás felmérése, a szükségesnek tartott kapcsolódó intézkedések (szerződésmódosítás, stb.), előkészítése, pótmunka elszámolás elkészítése
  • a kivitelezési munkálatok során az alvállalkozói díjak elszámolásával összefüggésben a szerződésekben rögzített műszaki ütemezés szerint elkészült munkák ellenőrzése, vállalkozói számlák, rész-számlák alaki és tartalmi felülvizsgálata, szükség esetén az esetleges számlaviták lefolytatása, az alvállalkozói pótmunkák felülvizsgálata (a Megrendelő bevonásával vagy igény esetén nélküle), szerződések lezárása
  •  a Megrendelő igényének megfelelő rendszerességű jelentés készítése a beruházás műszaki előrehaladásáról, a megvalósítási ütemtervhez viszonyított készültségről.
 • Átadás-átvétel, használatbavét

  Átadás-átvétel, használatbavétel

  • az átadás-átvételi eljárás alapját képező átadási (műszaki, pénzügyi és minőség-bizonylatolási) dokumentációk elkészítése,
  • a Megbízó képviseletében műszaki átadás-átvételi, illetve használatbavételi eljáráson való részvétel,
  • részvétel a mennyiségi és minőségi hibajegyzék összeállítatásában
  • a kivitelezőkkel való végelszámolás elkészítése, a szerződések lezárásának előkészítése
  • az üzemeltető részére rendelkezésre álljanak az összes időközi változások átvezetésével a ténylegesen megvalósult állapotot feltüntető tervdokumentációk
  • az egyes berendezések szakszerű üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges kezelési, karbantartási utasítások,  minőségi tanúsítványok és garanciajegyek összegyűjtése
  • a beépített berendezések kezelésére az üzemeltető által felállított kezelőszemélyzet  megfelelő oktatása
  • közreműködés a használatbavételi engedély megszerzésében
 • Garanciális felülvizsgálatok

  Garanciális felülvizsgálatok

  • Az éves, többéves garanciális felülvizsgálatokban való részvétel
  • részvétel a garanciális hibajegyzék összeállítatásában
  • a kivitelezők megfelelő helytállását követően javaslattétel a garanciális visszatartások kifizetésére,
  • a kivitelezők nem megfelelő helytállása esetén a garanciális visszatartások terhére más vállalkozók bevonása a hibajavítás elvégzéséhez.

További információkért forduljanak hozzánk bizalommal. Részletes bemutatkozásunkat egy külön egyeztetett időpontban tudjuk megtartani.